Skip navigation

Het Eindhovense College van Burgemeester en Wethouders heeft een storm van kritiek over zich heen gekregen na de bekendmaking van het plan om veel van de dancepodia die elk jaar met Koninginnedag in de stad staan, te verplaatsen naar indoorlocaties buiten het centrum, zo melden diverse kranten. “Als dit doorgaat, blijft ons podium dit jaar leeg.”

De maatregel komt voor alle betrokkenen als een verrassing, zo verklaart de woordvoerder van Zodiak Commune, een van de organiserende partijen: “Wij moesten het ook in de kranten lezen, van tevoren was niets gecommuniceerd hierover. Terwijl we toch al negen jaar goed contact hebben met de gemeente.”

Overigens betekent de maatregel geen verbod in de strikte zin: het college spreekt van een verplaatsing, mogelijke nieuwe locaties zijn het Beursgebouw en terrein van de TU Eindhoven. Dat dit in de praktijk een streep door het feest haalt, komt door de organisatiestructuur van Zodiak Commune: “Wij werken met vrijwilligers, waardoor het organiseren van het Koninginnedagfeest zo’n zes maanden in beslag neemt. Dit zou dus, een kleine tien weken van tevoren, betekenen dat ons podium dit jaar leeg zal blijven.”

Over het waarom bestaan nog veel onduidelijkheidheden. Zowel veiligheidsproblemen als het eenzijdige karakter van de diverse feesten worden genoemd als mogelijke reden. “Het Lichtplein, waar ons podium altijd gestaan heeft, was altijd een van de veiliger plekken in de stad. Op wat kleine ruzies na is er nooit iets gebeurd. Daar kan het dus niet aan liggen.”

Zodiak Commune heeft inmiddels bezwaar aangetekend bij de gemeente en is een online petitie gestart. De organisator vindt het ondoenlijk om “zo kort van tevoren een eenzijdig besluit erdoorheen te drukken”, en vraagt dan ook om dit jaar de feesten zoals gepland door te laten gaan. “Volgend jaar zijn we best bereid om te kijken naar een andere locatie”, aldus een woordvoerder.

Wegens het Carnavalsfeest was de Gemeente Eindhoven vandaag niet bereikbaar voor uitleg. Morgen komt het College van B en W bij elkaar, mogelijk kan daarna meer duidelijkheid worden geschapen.

source: http://3voor12.vpro.nl/artikelen/artikel/43105618

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: